Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) upućuje se

Poziv za sudjelovanje

u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u svezi objavljenog nacrta Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Osnovna Škola Donja Stubica javni je naručitelj i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16.).

U članku 12. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je kako se odredbe Zakona ne primjenjuju na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno na nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (bez PDV-a).

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi za navedene procijenjene vrijednosti Naručitelj provodi jednostavnu nabavu čija pravila, uvjete i postupke utvrđuje općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Početak savjetovanja: 25. kolovoza 2017. godine

Završetak savjetovanja: 25. rujna 2017. godine

Osoba zadužena za provođenje savjetovanja s javnošću: Andrijana Habjanec Sinković, tajnica škole.

Savjetovanje s javnošću provodi se putem Obrasca za savjetovanje kojeg mogu popuniti svi zainteresirani gospodarski subjekti, fizičke i pravne osobe.

Svoje prijedlog i mišljenja putem Obrasca sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o nacrtu Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga koji je objavljen na internetskoj stranici Škole možete poslati na e-mail adresu: ured1@os-donja-stubica.skole.hr zaključno s danom 25. rujna 2017. godine.

RAVNATELJICA:
Sonja Martinek, prof.

Preuzmi: Poziv za sudjelovanje u savjetovanju Prijedlog Pravilnika Obrazlozenje Obrazac

e-spomenice
copyright

© 2016.-2020.
Dopušteno je stavljati poveznice prema ovoj stranici ili koristiti isječak teksta koji služi kao poveznica prema njoj. Prenošenje sadržaja u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.

Prijavi se na:
e-dnevnik za učenike
Pratite nas na:
Google Photos albumi