Jedostavna nabava

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – školska kuhinja

Kruh i krušni proizvodi
Mlijeko i mliječni proizvodi
Meso i mesne prerađevine
Razni prehrambeni proizvodi
Smrznuti proizvodi
Svježe voće i povrće

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) upućuje se

Poziv za sudjelovanje

u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u svezi objavljenog nacrta Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Osnovna Škola Donja Stubica javni je naručitelj i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16.).

U članku 12. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je kako se odredbe Zakona ne primjenjuju na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno na nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (bez PDV-a). Nastavi čitati

Obavijest

Odluka

o nenastavnim danima

Na temelju članka 118. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.) i članka 60. Statuta Osnovne škole Donja Stubica na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine Školski odbor Osnovne škole Donja Stubica uz preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja donio je Odluku o nenastavnim danima.

Dani 12. i 13. siječnja 2017. godine bit će nenastavni dani.

Nastava u drugom polugodištu počinje 16. siječnja 2017. godine.

Preuzmi: Odluka o nenastavnim danima u cijelosti

Natječaji

Odluka o imenovanju ravnateljice škole

Na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine Školski odbor Osnovne škole Donja Stubica uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva znanosti i obrazovanja donio je Odluku o imenovanju ravnateljice škole. Odluku u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Natječaj

Na temelju članka 126. stavaka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) i članka 63. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Donja Stubica raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

UVJETI:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti: Nastavi čitati

e-spomenice
copyright

© 2016.-2022.
Dopušteno je stavljati poveznice prema ovoj stranici ili koristiti isječak teksta koji služi kao poveznica prema njoj. Prenošenje sadržaja u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.

Prijavi se na:
e-dnevnik za učenike
Pratite nas na:
Google Photos albumi