Dokumenti

Statut Škole

Godišnji plan i kurikulum Škole

Izvješća o radu

Opći akti Škole

Procedure

Ostali dokumenti


Zakonski propisi

Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske Narodne novine br.:
56/1990135/19978/1998 – pročišćeni tekst113/2000124/2000 – pročišćeni tekst28/200141/2001- pročišćeni tekst55/2001 -ispr.76/201085/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
Temeljni zakon Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
87/200886/200992/2010ispr. -105/201090/201116/2012,  86/2012 – pročišćeni tekst, 94/2013152/20147/2017, 68/2018, 98/2019, 64/2020, 151/2022, 156/2023
Zakon Zakon o ustanovama Narodne novine br.:
76/199329/199747/1999 i 35/2008
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Narodne novine br.:
22/2013U-I-351/2016 i 64/2018
Zakon Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine br.:
47/2009
Zakon Zakon o upravnim pristojbama Narodne novine br.:
115/2016
Zakon Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Narodne novine br.:
158/2003198/2003138/2006 i 45/2011
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Narodne novine, br.:
82/2015 i 70/2019
Zakon Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Narodne novine br.:
17/2019
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Narodne novine br.:
151/2004
Zakon Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima
za osnovnu i srednju školu
Narodne novine br.:
116/2018
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Narodne novine br.:
73/1997
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Narodne novine br.:
85/2006
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji Narodne novine br.:
61/2011 i 16/2012
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović« Narodne novine br.:
61/1991 i 149/2009
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Narodne novine br.:
42/2018
Zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Narodne novine br.:
45/2017 i 114/2018
Zakon Zakon o azilu Narodne novine br.:
79/200788/2010 i 143/2013
Zakon Zakon o strancima Narodne novine br.:
130/201174/201369/2017 i 46/2018
Pravilnik Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika,
stručnih suradnika i ravnatelja
u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
Narodne novine br.:
53/2019
Pravilnik Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika,
stručnih suradnika i ravnatelja
u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
Narodne novine br.:
68/2019
Pravlnik Pravilnik o udžbeničkom standardu
te članovima stručnih povjerenstva
za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala
Narodne novine br.:
9/2019
Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta,
učenika te sastavu stručnih povjerenstava
Narodne novine br.:
67/2014
Pravilnik Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
112/2010 i 82/2019
Pravilnik Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi Narodne novine br.:
40/1991
Pravilnik Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
učenika s teškoćama u razvoju
Narodne novine br.:
24/2015
Pravilnik Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Narodne novine br.:
102/2018 i 59/2019
Pravilnik Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera Narodne novine br.:
94/2015 i 3/2017
Pravilnik Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika Narodne novine br.:
34/1991
Pravilnik Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i
stručnih suradnika u osnovnoj školi
Narodne novine br.:
34/201440/2014 i 103/2014
Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama Narodne novine br.:
102/19
Pravilnik Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Narodne novine, br.:
67/2014 i 81/2015
Pravilnik Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi Narodne novine br.:
40/2014
Pravilnik Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
112/2010  i  82/2019
Pravilnik Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi Narodne novine br.:
6/2019
Pravilnik Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi Narodne novine br.:
124/2009 i 73/2010
Pravilnik Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova
u elektroničkome obliku – e-Matici
Narodne novine br.:
86/2015 i 76/2019
Pravilnik Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike u školskim ustanovama Narodne novine br.:
144/2011
Pravilnik Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu Narodne novine br.:
88/2003
Pravilnik Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama Narodne novine br.:
47/201741/2019 i 76/2019
Pravilnik Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova Narodne novine br.:
23/2011
Pravilnik Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta
za početak rada školske ustanove
Narodne novine br.:
141/2009
Pravilnik Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave
za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika
Narodne novine br.:
15/2013
Pravilnik Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih
radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
Narodne novine br.:
132/2013
Pravilnik Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Narodne novine br.:
62/2014
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja
stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Narodne novine br.:
28/201116/201460/2014-ispr. i 47/2017
Pravilnik Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave
za učenike koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika
Narodne novine br.:
15/2013
Pravilnik Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja
tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom,
radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske
Narodne novine br.:
89/2008
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu Narodne novine br.:
41/2009
Pravilnik Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca Narodne novine br.:
8/2006
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja Narodne novine br.:
70/2018
Protokol Protokol o postupanju prema djeci
odvojenoj od roditelja – stranim državljanima
 Vlada RH 2013.
e-spomenice
copyright

© 2016.-2022.
Dopušteno je stavljati poveznice prema ovoj stranici ili koristiti isječak teksta koji služi kao poveznica prema njoj. Prenošenje sadržaja u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.

Prijavi se na:
e-dnevnik za učenike
Pratite nas na:
Google Photos albumi