savjetovanja s javnošću

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) upućuje se

Poziv za sudjelovanje

u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u svezi objavljenog nacrta Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Osnovna Škola Donja Stubica javni je naručitelj i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16.).

U članku 12. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je kako se odredbe Zakona ne primjenjuju na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno na nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (bez PDV-a). Nastavi čitati

e-spomenice
copyright

© 2016.-2022.
Dopušteno je stavljati poveznice prema ovoj stranici ili koristiti isječak teksta koji služi kao poveznica prema njoj. Prenošenje sadržaja u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.

Prijavi se na:
e-dnevnik za učenike
Pratite nas na:
Google Photos albumi